EA Martingale nhồi lệnh theo đường Bollinger Band và RSI

Mô tả EA:

  • Bot Vào lệnh Buy khi giá nằm ngoài band dưới BB và RSI <30, Sell ngược lại
  • Nhồi lệnh nếu giá đi ngược 100 points
  • Hệ số nhân khi nhồi lệnh: 1.6 ( lệnh 2=lệnh 1* 1.6)
  • Khối lượng tối đa của 1 lệnh 0.1 ( lots).
  • Số lệnh tối đa: 100
  • Lệnh đầu tiên có thể vào bằng tay
  • Các tham số đều có thể tùy chỉnh theo bot
  • Download tại đây

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh