BOT đánh khi có sự biến động mạnh về giá trong một thời gian ngắn

EA-dong-lenh-mot-phan

Hôm nay mình hướng dẫn một con bot vào lệnh khi có sự biến động mạnh về giá trong một thời gian ngắn. Một con bot khá hay và sáng tạo.

Tham số cụ thể của bot như sau:

Candel size (points): Kích thước biến động của nến tính theo Point: VD: 150 point
 Candel Miliseconds: Thời gian biến động của nến, tính theo milisecond. Nếu trong thời gian này giá thay đổi được một khoảng lớn hơn X points (VD 150 point ở trên) thì bot sẽ vào lệnh. Vào sell nếu giá biến động giảm, vào buy nếu giá biến động tăng.
Volumes: Khối lượng giao dịch của 1 lệnh
Stoploss (points): Điểm Stoploss
Tacke profit (points): Điểm take profit
Use Arlert (true/false): 
Second to wait after TP: Sau X giây Bot sẽ tiếp tục kiểm tra vào lệnh tiếp theo sau khi chạm take profit
Second to wait after SL: Sau X giây Bot sẽ tiếp tục kiểm tra vào lệnh tiếp theo sau khi chạm Stoploss
Max spread (points): Spread tối đa cho phép, khi giao dịch lệnh
Magic number: Magicnumber của lệnh
Slippage (points): Độ trượt giá
Traling stop (points): Số points sau khi giá đi được để trailing stop
Break even (points): Số points để dịch về hòa vốn
Lock profit trigger (points): Số pips kích hoạt lock profit
Lock profit (points): Số pips lock profit ( <Lock profit trigger)
Start time (Server time): Giờ bắt đầu giao dịch
End time (Server time): Giờ dừng giao dịch

Để xem độ hiệu quả của bot có thẻ download bản thử nghiệm ở đây 

Để biết  cách cài đặt bot. Xem tại đây

 

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh