Supertrend Line Indicator – Chỉ số Supertrend

Nhiều chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng giá. Đây có thể là các chiến lược theo xu hướng khi bạn giao dịch theo xu hướng hoặc chúng có thể là các chiến lược đảo ngược xu hướng khi bạn giao dịch ngược lại xu hướng. Supertrend là một chỉ báo phổ biến cho phép bạn phát hiện xu hướng chung của một cặp ngoại hối hoặc bất kỳ tài sản nào khác.

Supertrend Line Indicator là gì?

Chỉ báo MT4 Supertrend Line là một công cụ tuyệt vời để thêm vào nền tảng MetaTrader của bạn.

Chỉ báo Supertrend sử dụng kết hợp giữa phạm vi trung bình động và trung bình thực để phát hiện xu hướng của một công cụ giao dịch.

Chỉ báo siêu xu hướng cho MetaTrader 4 dễ dàng hiển thị xu hướng dưới dạng một đường theo giá.

Về cơ bản, chỉ báo tính đến sự biến động của giá và vẽ một đường trên biểu đồ cho biết giá có thể đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Ví dụ về đường siêu xu hướng MT4

Tại sao MT4 Supertrend Indicator lại hữu ích?

Có nhiều cách để xác minh một xu hướng. Một số nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động, một số người sử dụng đường xu hướng, những người khác sử dụng kết hợp các công cụ đó hoặc một số chỉ báo khác.

Supertrend chỉ là một chỉ báo đơn giản khác có thể giúp phát hiện xu hướng tùy thuộc vào vị trí của giá và sự kết hợp giữa các chỉ báo MA và ATR.

Supertrend Indicator có thể hữu ích trong các tình huống sau:

  • Các chiến lược theo xu hướng , nơi bạn muốn giao dịch theo xu hướng.
  • Chiến lược đảo ngược xu hướng , khi bạn muốn giao dịch nếu xu hướng thay đổi.
  • Quản lý rủi ro  — bạn có thể sử dụng Supertrend để đặt mức dừng lỗ hoặc đặt điểm dừng theo sau .
  • Tín hiệu thoát , nếu bạn muốn thoát giao dịch khi xu hướng đang đảo chiều.
  • Tín hiệu Mua và Bán Chỉ báo MT4 Supertrend

Cách đọc Chỉ báo Supertrend?

Đọc chỉ báo Supertrend rất dễ dàng.

Trước hết, chỉ báo chỉ hiển thị một dòng duy nhất trên biểu đồ. Dòng này  siêu xu hướng.

Nếu nến ở trên đường này, điều đó có nghĩa là cặp tiền tệ có thể đang trong xu hướng tăng.

Nếu nến nằm dưới đường này, điều đó có nghĩa là cặp tiền tệ có thể đang trong xu hướng giảm.

Khi đường chuyển từ dưới lên trên hoặc ngược lại, điều đó có nghĩa là xu hướng đã kết thúc và có thể đang đảo chiều.

Vui lòng lưu ý rằng không có chỉ báo nào đúng 100% — tất cả các chỉ báo đều có một mức độ không chính xác.

Thông số

Chỉ báo Supertrend hỗ trợ một số tham số đầu vào. Chúng rất hữu ích để định cấu hình độ nhạy và phản ứng của chỉ báo.

MT4 Supertrend Line Indicator - Tham số đầu vào

  • ATR Multiplier  — một hệ số để sử dụng với giá trị ATR.
  • Thời gian ATR  — một khoảng thời gian cho chỉ báo ATR.
  • ATR Max Bars  — một số thanh để tính giá trị chỉ báo trên.

Tải xuống

Bạn có thể tải xuống bản sao miễn phí của chỉ báo MT4 Supertrend Line cùng với mã nguồn của nó bằng liên kết này

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh