Hướng dẫn hoàn thiện nhất về giao dịch Price Action

Đây là một trong những cuốn sách khá hay về Price Action.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 2: HÀNH ĐỘNG GIÁ LÀ GÌ?

CHƯƠNG 3: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG TRONG GIAO DỊCH

CHƯƠNG 4: GIÁ VÀ BIỂU ĐỒ

CHƯƠNG 5: XU HƯỚNG

CHƯƠNG 6: ĐẢO CHIỀU & TIẾP DIỄN

CHƯƠNG 7: HIỂU VỀ CÁC ĐIỂM XOAY (SWING) TRÊN THỊ TRƯỜNG

CHƯƠNG 8: CÁCH GIAO DỊCH DỰA TRÊN MỨC KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ

CHƯƠNG 9: CÁCH GIAO DỊCH KÊNH

CHƯƠNG 10: 9 MÔ HÌNH GIÁ CÓ LỢI NHUẬN MỌI NHÀ GIAO DỊCH CẦN BIẾT

CHƯƠNG 11: 9 MÔ HÌNH NẾN CÓ LỢI NHUẬN MÀ MỌI NHÀ GIAO DỊCH NÊN BIẾT

CHƯƠNG 12: CÁCH GIAO DỊCH FIBONACCI VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ

CHƯƠNG 13: CÁCH GIAO DỊCH ĐƯỜNG XU HƯỚNG VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ

CHƯƠNG 14: CÁCH GIAO DỊCH ĐƯỜNG TRUNG BÌNH VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ

CHƯƠNG 15: CÁCH GIAO DỊCH VÙNG HỢP LƯU VỚI HÀNH ĐỘNG GIÁ

CHƯƠNG 16: TOP 2 LÝ DO TẠI SAO TÔI SỬ DỤNG PHÂN TÍCH ĐA KHUNG THỜI GIAN VÀ GIAO DỊCH VỚI NÓ

CHƯƠNG 17: GIAO DỊCH RÕ RÀNG

CHƯƠNG 18: LƯU Ý SAU CÙNG

Download tại đây!

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh