EMA, SMA – Đường trung bình – cách tính và ý nghĩa

Moving Averages là giá trung bình của một loại tài sản trong một khoảng thời gian. Bằng cách tính trung bình, giá tài sản sẽ di chuyển trơn hơn loại bỏ các yếu tố nhiễu từ đó giúp nhà đầu tư nhận ra xu hướng giá dễ dàng hơn. Đây là một chỉ số theo sau xu hướng bởi chỉ số này sử dụng các dữ liệu quá khứ nên sẽ có độ trễ nhất định so với xu hướng thật sự của thị trường.
Chỉ số Moving Averages còn chia ra hai loại gồm Simple Moving Averages (SMA) hay trung bình động đơn giản và Exponential Moving Averages (EMA) chỉ số trung bình động mũ. Sự khác nhau giữa hai chỉ số này đó là chỉ EMA sẽ có phản ứng với thị trường nhạy cảm hơn, nhanh hơn so với SMA.

Tài liệu cụ thể download tại đây!

 

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh