EA quản lý lệnh trong ngày

Mô tả EA:

  • EA quản lý tất các các lệnh của tất cả các cặp tiền đang tồn tại.
  • Cho phép rủi ro tối đa của 1 lệnh theo %. Nếu lệnh bạn vào lớn hơn EA sẽ cắt bớt khối lượng
  • Cho phép số lệnh tối đa của 1 ngày. Nếu quá số lệnh đó, lệnh mới vào sẽ bị cắt’
  • Cho phép thời gian giữ lệnh tối đa trong ngày. Tức sau giờ đó lệnh sẽ bị đóng. Nếu để giá trị là 0 hoặc lớn hơn 24 thì sẽ không có quản lý lệnh theo giờ
  • Cho phép dịch SL về điểm hòa vốn sau khi chạy được X pips
  • Sau khi giá đi được Y pips, nếu xuất hiện nến ngược chiều với lệnh, sau đó lại xuất hiện nến cùng chiều với lệnh thì dịch SL về điểm cách điểm giá thấp nhất của 2 nến đó 1 khoảng Z pip
  • Có thể thiết lập 3 cặp tiền đặc biệt dịch Y, Z khác so với cặp tiền khác
  • Link download tại đây

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh