Chỉ báo MACD có hỗ trợ xác định phân kỳ

MACD Histogram

MACD (Moving Average Convergence-Divergence) là một chỉ báo được phân loại là một dạng Momentum và theo xu hướng. Giá trị MACD không có giới hạn trên hoặc dưới, mà chỉ lấy giá trị tham chiếu 0 là tâm và di chuyển lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0. Chỉ báo MACD gồm 3 thành phần :

  1. Đường MACD : được tính giá trị từ đường EMA (12) và EMA (26)
  2. Đường tín hiệu MACD (Hay là đường EMA) : nó là đường EMA(9) của đường MACD
  3. MACD Histogram : là biểu đồ cột có giá trị bằng đường MACD trừ đi Đường tín hiệu MA

Xu hướng đảo chiều xảy ra khi 2 Đường MACD và Đường Tín Hiệu cắt nhau. Độ mạnh của xu hướng thể hiện qua khoảng cách xa nhau của 2 đường này.

Xác Định Xu Hướng Với MACD Histogram

MACD Histogram chỉ đơn giản là sự khác nhau của MACD và đường tín hiệu MACD.

  • Sư hội tụ : Đó là khi mà MACD histogram giảm chiều cao, nó báo hiệu cho sự suy giảm xu hướng trong thị trường, cảnh báo đảo chiều xu hướng.
  • Sự phân kỳ xảy ra khi hướng của MACD di chuyển không cùng với hướng của biểu đồ tỉ giá. Khi có dấu hiệu này, nhà giao dịch sẽ chờ đợi 1 sự đổi chiều xu hướng, dấu hiệu chỉ ra càng rõ ràng khi biểu đồ giá vẫn tiếp tục tạo thêm những đỉnh giá cao hơn trong khi MACD thì lại tạo ra những đỉnh giá thấp hơn (hoặc ngược lại).

MACD HistogramGiao Dịch Với Tín Hiệu Phân Kỳ Của MACD

Tín hiệu phân kỳ của MACD xảy ra khi :

  • Trong xu hướng giảm – nếu đường giá tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ và đường MACD tạo đáy mới cao hơn đáy cũ => đảo chiều xu hướng thành tăng
  • Trong xu hướng tăng – nếu đường giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ và đường MACD tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ => đảo chiều xu hướng thành giảm

Download chỉ báo tại đây

Video hướng dẫn cài đặt:

 

 

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh