Chỉ báo Aroon nghĩa là “Ánh sáng bình minh”

Được phát trin bi Tushar Chande năm 1995, Aroon là mt hthng chbáo xác đnh xu hướng và mc đchc chn ca xu hướng. Trong tiếng Phm, Aroon nghĩa là “Ánh sáng bình minh”. Chande chn tên này bchbáo được thiết kế đphát hin đim bt đu ca mt xu hướng mi. Chbáo Aroon đo mc đnh hoc đáy trong x – ngày rơi vào ngày nào. Có hai loi chbáo Aroon: Aroon – Up và Aroon Down. Aroon up 25 ngày được
xác đ
nh bng ngày thiết lp đnh trong vòng 25 ngày. Đường Aroon – Down 25 ngày được xác đnh bng ngày thiết lp đáy trong vòng 25 ngày. Theo nghĩa đó, đường chbáo Aroon có khác biết so vi đường Momentum mà tp trung vào mi tương quan gia giá theo thi gian. Aroon tp trung vào mi quan hthi gian theo giá. Các nhà phân tích kthut có thsdng đường Aroon đxác đnh xu hướng đang hình thành, xác đnh mc đvng chc, thi đim điu chnh và đoán trước sđo chiu.

Download tài liệu tại đây!

SÀN GIAO DỊCH UY TÍN

Hình ảnh