Bài 1: Cung càn bát quái thuộc Kim

Càn vi thiên

Cung Càn bát quái thuộc Kim bao gồm 8 quẻ: Càn Vi Thiên, Thiên Phong Cấu, Thiên Sơn Độn, Thiên Địa Bĩ, Phong Địa Quán, Sơn Địa Bác, Hỏa Địa Tấn, Hỏa Thiên Đại Hữu.

Chúng ta sẽ đi tìm ý nghĩa của từng quẻ

1.Càn Vi Thiên (Thuần Càn)

tuong-que-can-vi-thien

Càn vi thiên

Khốn long đắc thủy ( Rồng nơi khô gặp nước)Kháng long hữu hối 

“Càn” tượng trưng “Trời”, mặt đối lập với “Đất”.
“Quẻ Càn” là quẻ mở đầu mang ý nghĩa “Khốn Long Đắc Thủy” tức “Rồng bị cùng khốn đang thiếu nước”, ví như đại hạn gặp mưa rào, không gì tốt bằng.
“Càn” cũng có nghĩa khác là “cứng rắn, khỏe mạnh”.
Cái gọi là “cứng rắn, khỏe mạnh”, không quanh co, giữ thái độ công bằng chính trực, vì thế được coi là biểu tượng của rồng bị khốn khó lấy được nước. Rồng khốn được nước chỉ con rồng sống một thời gian dài trong vực, không được bay nhảy bỗng trời mưa to, sấm chớp ầm ầm. Nhờ có mưa mà nó có thể mặc sức bay nhảy.

Con rồng bay quá cao chỉ còn một nước là rơi xuống. Thế nên bảo rằng: Làm chính trị không nên thành công quá mức. (En politique, il ne faut pas trop réussir). Ở ngôi cao chính là lúc con người chính trị lâm nguy nhất. Nếu không đủ khả năng tài trí thì chẳng khác nào con rồng non mà đã cuộn bay lên cao vượt sức của nó. Thất bại chua cay của Hitler chính là kết quả của những thắng lợi quá nhanh của ông. Như cây trứng cá lớn thật mau nên rễ không sâu, không thể chống lại với sức gió to. Kẻ thừa được thế chỉ biết mù quáng phát triển mà không củng cố tất có điều hối hận về sau. Mỗi thành công đều cần sự củng cố để vững vàng tiến lên thành công khác. Không biết củng cố thì sẽ lâm vào cái cảnh Kháng long hữu hối.

2.Thiên Phong Cấu

 

3.Thiên Sơn Độn

 

4.Thiên Địa Bĩ

 

5.Phong Địa Quán

 

6.Sơn Địa Bác

 

7.Hỏa Địa Tấn

 

8.Hỏa Thiên Đại Hữu

Please follow and like us: