Hậu thiên bát quái

Đồ hình hậu thiên bát quái

07/05/2019 admin 0

Đồ hình HẬU THIÊN BÁT QUÁI bắt đầu từ quẻ chấn. Đọc như sau CHẤN-TỐN-LY-KHÔN-ĐOÀI-CÀN-KHẢM-CẤNgiải thích như sau: Đế xuất hồ Chấn. Tề hồ Tốn. Tương […]